Jazdecký klub ponúka tieto možnosti jazdenia : 

 
Časový harmonogram jazdenia :

 

            Jazdí sa každý deň okrem pondelka ( oddychový deň ) v závislosti na poveternostných podmienkach v čase :

-          letná prevádzka od 8:00 do 19:00.

-          zimná prevádzka od 8:00 do 18:00

Možnosť individuálneho časového plánu výcviku po dohode s trénerom.

Pri individuálnom jazdení je potrebné prihlásiť sa minimálne 2-3 dni vopred.

  Späť