2% z dane

sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho,
kto ich poukazuje:


Potrebné informácie na vyplnenie tlačív:

  • Suma 2% (3%) z vašej dane: ..... Eur
  • IČO: 42115337
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Názov: Jazdecký klub El Zorro
  • Sídlo: Malokýrska 1524/14, 941 07 Veľký Kýr

Potrebné tlačivá:

Ď A K U JE M E !!!

Domov Späť