Zoznam sponzorských organizácií :

 

Názov organizácie Účel využitia prostriedkov Realizácia Info
Nitrianska Komunitná Nadácia a BRAMAC s.r.o.
Výstavba detského ihriska
júl-august 2008
Požičovňa BS - Jozef Kotešovský Pomoc pri oprave areálu
Rok 2008
       

 

Hľadáme priateľov a obdivovateľov koní a jazdectva, 

ktorí majú chuť a možnosť pomôcť nášim koníkom a

nášmu jazdeckému klubu.

 

Ď A K U JE M E.

 

Bližšie informácie osobne.

              Späť